HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC (3 giờ)

CHẶNG 5: Case Study Và Hướng Dẫn Cách Cách Làm Cụ Thể
 Buổi 20 - Hướng dẫn case study 1 (07:58)
 Buổi 21 - Hướng dẫn case study 2 (11:04)

Đăng ký khóa học

Sở hữu trọn đời

500,000 đ Đăng ký

Gói học tất cả

Chỉ với 4.999.000 VNĐ bạn sẽ được Học tất cả bài giảng, Nhận mọi tài liệu và được Cập nhật hoàn toàn miễn phí trong 365 Ngày.  
4,999,000 đ
12 tháng
Đăng ký