HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC (2 giờ)

CHẶNG 4: Thiết Kế 4 Thể Loại Ấn Phẩm Truyền Thông Phổ Biến
 Buổi 14 - Ấn phẩm Content - Giới thiệu và quy trình thiết kế (06:25)
 Buổi 15 - Ấn phẩm Content - Ví dụ thiết kế ảnh photo 1 (06:59)
 Buổi 16 - Ấn phẩm Content - Ví dụ thiết kế ảnh photo 2 (03:43)
 Buổi 17 - Ấn phẩm Content - Ví dụ thiết kế graphic (02:32)
 Buổi 18 - Tùy chỉnh - Tìm hiểu cách thay đổi kích cỡ (Resize) (02:12)
 Buổi 19 - Tùy chỉnh - Tìm hiểu cách sử dụng màu sắc (Color) (01:43)
 Buổi 20 - Ví dụ cách phối màu và Tìm hiểu độ trong suốt (Transparent) (06:19)
 Buổi 21 - Ấn phẩm Event - Giới thiệu và quy trình thiết kế (01:22)
 Buổi 22 - Ấn phẩm Event - Ví dụ thiết kế ảnh bìa fanpage (10:13)
 Buổi 23 - Ấn phẩm Event - Ví dụ thiết kế ảnh bìa sự kiện facebook (07:40)
 Buổi 24 - Ấn phẩm Event - Ví dụ thiết kế ấn phẩm in ấn (03:30)
 Buổi 25 - Tổng kết 3 quy tắc tùy chỉnh (04:44)
 Buổi 26 - Ấn phẩm Advertising - Giới thiệu và quy trình thiết kế (01:40)
 Buổi 27 - Ấn phẩm Advertising - Kiểm tra % text FB Ad và ví dụ (07:20)
 Buổi 28 - Ấn phẩm Advertising - Quy trình và ví dụ thiết kế banner (05:18)
 Buổi 29 - Ấn phẩm bán hàng - Giới thiệu và quy trình thiết kế (02:11)
 Buổi 30 - Ấn phẩm bán hàng - Ví dụ thiết kế tờ rơi (01:24)
 Buổi 31 - Ấn phẩm bán hàng - Ví dụ thiết kế tờ gấp (02:12)
 Buổi 32 - Ấn phẩm Content - Giới thiệu kích cỡ album ảnh và ví dụ (09:53)

Đăng ký khóa học

Sở hữu trọn đời

500,000 đ Đăng ký

Membership

Chỉ với 4.999.000 VNĐ bạn sẽ được Học tất cả bài giảng, Nhận mọi tài liệu và được cập nhật hoàn toàn miễn phí khi còn là Member.  
4,999,000 đ
12 tháng
Đăng ký